10 квітня 2020, п’ятниця

Депутати Кiровоградської обласної ради вимагають вирiшити долю пiдприємства “СхiдГЗК”

Ситуацiєю, яка склалася на пiдприємствi “СхiдГЗК” переймаються депутати Кiровоградської обласної ради.

Про це повiдомляє преслужба облсної ради, iнформує Златопiль.

Тож за iнiцiативи голови Кiровоградської обласної ради Олександра Чорноiваненка депутати обласної ради ухвалили Звернення до Кабiнету Мiнiстрiв України щодо критичної ситуацiї, що склалася на державному пiдприємствi.

Зокрема у зверненнi надається роз’яснення по складних наслiдках, пов’язаних з контрактом на поставку уранового оксидного, який не виконується з боку державного пiдприємства “НАЕК “Енергоатом” в частинi виконання графiку платежiв. Станом на 28 лютого поточного року вiдставання вiд графiку становить 233 млн.грн.

Детальнiше у Зверненнi депутатiв:

депутатiв Кiровоградської обласної ради до Кабiнету Мiнiстрiв України щодо критичної ситуацiї, що склалася на державному пiдприємствi “СхiдГЗК”

Кiровоградська обласна рада впевнена, що запорука успiху країни в спiльностi та єдностi наших дiй, спрямованих на розвиток конкурентоспроможної економiки України та добробуту громадян.

Але, критична ситуацiя, яка, останнiм часом, склалася на державному пiдприємствi “СхiдГЗК”, унеможливлює розвиток конкурентоспроможної економiки України та добробуту громадян та потребує негайного втручання й вирiшення.

Вже п’ять мiсяцiв трудовий колектив державного пiдприємства працює в умовах значної затримки з виплати заробiтної плати, вiдсутностi самого необхiдного для органiзацiї безпечного та ефективного виробничого процесу (запасних частин, паливно-мастильних матерiалiв та, навiть спецодягу i засобiв iндивiдуального захисту).

Пiдприємство працює в складних фiнансово-економiчних умовах, якi є наслiдком i пов’язанi з прийнятим Мiнекоенерго невiрним рiшенням щодо не проведення реорганiзацiї державного пiдприємства “СхiдГЗК” шляхом приєднання до державного пiдприємства “НАЕК “Енергоатом”, яка мала би створити вертикально-iнтегроване пiдприємство вiд видобутку уранової сировини до виробництва електроенергiї на АЕС України.

Натомiсть, запропонований Мiнiстерством, як альтернатива, контракт на поставку уранового оксидного концентрату не виконується з боку державного пiдприємства “НАЕК “Енергоатом” в частинi виконання графiку платежiв. Станом на 28 лютого поточного року вiдставання вiд графiку становить 233 млн.грн.

Не виплата та значнi затримки заробiтної плати працiвникам пiдприємства створює вкрай негативний моральний та психологiчний стан працiвникiв, бiльшiсть яких працює в особливо шкiдливих та пiдземних умовах працi, спричиняє вiдтiк квалiфiкованих кадрiв, в яких вже сьогоднi пiдприємство має велику потребу.

Слiд зазначити, що тiльки у Кiровоградськiй областi вказане пiдприємство забезпечує роботою близько 3 тисяч робiтникiв, щорiчно сплачує понад 320 млн грн податкiв i платежiв до бюджетiв усiх рiвнiв, бере активну участь у реалiзацiї соцiальних програм регiону.

З огляду на зазначене, наявнiсть критичного соцiально-економiчне питання, вирiшення якого позитивно вплине не лише на розвиток Кiровоградської областi, а й України в цiлому, з метою недопущення виникнення дестабiлiзацiйних процесiв у атомно-промисловому комплексi країни та серед трудового колективу ДП “СхiдГЗК”, що загрожує проведенням жорстких акцiй протесту гiрникiв, ми, депутати Кiровоградської обласної ради, звертаємося до Кабiнету Мiнiстрiв України з проханням втрутитися у критичну ситуацiю, яка склалася на державному пiдприємствi “СхiдГЗК”, та вирiшити проблеми з фiнансуванням поточної дiяльностi ДП “СхiдГЗК” i погашенням заборгованостi iз заробiтної плати працiвникам гiрничо-збагачувального комбiнату.

Ухвалено рiшенням

Кiровоградської обласної ради

вiд 12 березня 2020 року № 759

Депутати Кiровоградської обласної ради вимагають вирiшити долю пiдприємства “СхiдГЗК”
Оцінити цей запис

elflora

Коментарі

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований