13 червня 2021, неділя

“Ми формуємо в дiтей планетарне мислення” – Про Всеукраїнський фестиваль до Дня Землi на Кіровоградщині

Честь i шана тим проєктам, що популяризують Кiровоградщину i Кропивницький зокрема, привертаючи увагу до талантiв наших людей. Особливу значимiсть отримують заходи Всеукраїнського масштабу для дiтей та юнацтва. Саме таким важливим для обдарованих дiтей не лише Кiровоградщини, а й всiєї країни, є Всеукраїнський фестиваль дитячої та юнацької творчостi, присвячений Всесвiтньому Дню Землi.

Органiзатори заходу – Український державний центр позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України, департамент освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації, комунальний заклад позашкільної освіти “Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості” Міжнародна асоціація позашкільної освіти та МГО “Центр”.

Мета та завдання фестивалю – пошук обдарованих дiтей та молодi у художньо-естетичних жанрах мистецтва та гуманiтарному напрямку, пропагування цiннiсного ставлення до життя, привертання уваги широкої громадськостi до актуальних проблем сучасностi.

I навiть в онлайн-умовах, коли всi працюють дистанцiйно, Фестиваль продовжує збирати обдаровану молодь з усiєї країни.

Кореспондент сайту Златопіль поспiлкувався з iдейною натхненницею фестивалю, яка розповiла про iсторiю його виникнення, особливостi пiдготовки та проведення, та про iншi цiкавинки цього масштабного свята.  Керiвник молодiжної студiї “Iмiдж”, завiдуюча методичним вiддiлом, заслужений працiвник освiти Наталiя Долгополова не лише iнiцiаторка iдеї фестивалю до “Дня землi”, а й вже 26 – й рiк є розробницею його змістовної частини.

Кор: Як виникла iдея створення заходу для дiтей та юнацтва такого масштабу?

Наталiя Долгополова: В далекому 1995 роцi директор нашого закладу Людмила Листопадова поставила завдання придумати Фестиваль, який би згуртував дiтей та молодь з усiєї країни. Однiєю з умов була тепла пора року, щоб майданчиком для виступiв могли слугувати як сцена, так i вулиця. Я довго думала над iдеєю такого заходу i якраз восени перебуваючи в Чернiговi, на зустрiчi Клубiв мiжнародної дружби, зустрiлася з колегою з Свiтловодська, яка подала iдею проводити захiд до Дня Землi, 22 квiтня. Менi сподобалася ця дата i Людмила Володимирiвна її пiдтримала, тож вже в 1996 роцi ми вперше провели такий фестиваль, на який з’їхалися представники 8 клубiв дитячої дипломатiї з рiзних куточкiв України.

Кор: Коли почали приїздити гостi з iнших країн i фестиваль став мiжнародним?

Н.Д: На п’ятому фестивалi у 2001 роцi у нас вже були представники Японiї i Болгарiї. Наш молодiжний клуб “Iмiдж” дуже активно займався мiжнародною дiяльнiстю, ми їздили на рiзнi заходи за кордон. I в Японiї ми познайомилися з представниками мiжнародної органiзацiї “Стовп миру”, залишили свої контакти i пiзнiше запросили їх на фестиваль. Вони нам привезли три Стовпи миру, один з яких вкопаний бiля Центру дитячої i юнацької творчостi, другий ми подарували у мiську раду, а третiй передали осередку органiзацiї “Педагоги за мир та взаєморозумiння” в Олександрiвцi.

Потiм у нас були дуже тiснi зв’язки з європейською Асоцiацiєю закладiв вiльного часу великих мiст Європи. До нас приїздили керівники цiєї органiзацiї Ян Соучек, який представляв Чехiю та професор Рене Кларис з Нiдерландiв. I потiм нашi творчi колективи вже почали запрошувати своїх партнерiв з Сербiї, Португалiї. Фестиваль мав широкий розголос, закордоннi гостi приїздили i розселялися по сiм’ям, а потiм за запрошеннями, вже нашi колективи їздили за кордон. Це все було масштабно i респектабельно, приїздили професiйнi експерти, якi були в складi журi: проректорка, кандидатка філологічних наук, професорка Мiжнародного унiверситету Світлана Рудаківська, представники рiзних громадських об`єднань, режисер масштабного проєкту “Змiнимо свiт на краще”, що вiдбувався  у мiжнародному таборi “Артек” Вiктор Книш. Багато талановитих людей доклали своїх зусиль, щоб наш фестиваль жив i процвiтав багато рокiв.

Кор: Розкажiть про сам фестиваль i як ви обираєте кожного року теми?

Н.Д: Ми формуємо в дiтей планетарне мислення, щоб вони не зациклювалися на проблемах лише свого населеного пункта, а позицiонували себе, як частину населення Землi. Тому спочатку в центрi уваги для нас була Земля i її проблеми. Але через 5 рокiв ми вийшли на те, що номери та iдеї почали повторюватися i ми з креативним колективом почали думати, як виходити з ситуацiї. В результатi вирiшили, що на землi багато проблем локальних i ми почали створювати рiзнi концепцiї.

Вiсiм рокiв у нас була концепцiя “Я на планетi Земля”, вiдповiдно були теми “Я i моя родина”, “Я i мої друзi”, “Я i моя майбутня професiя”, “Я i суспiльство”. Тобто дитина має осмислювати своє перебування на Землi i розширювати свiй свiтогляд, переходячи вiд вiдповiдальностi за  своє життя, до вiдповiдальностi за долю всiєї планети. Пiд час подiй 2014 року ми перейшли до п’ятирiчної концепцiї “Моя країна-Україна”, темами якої були: “Всi рiзнi-всi рiвнi”, “В життi завжди є мiсце подвигу” й iншi, якi були актуальними саме в той перiод. I закiнчили концепцiю темою “Сучасна Україна моїми очима”. В цьому роцi ми розпочинаємо восьмирiчний проєкт, який стосується реалiзацiї цiлей сталого розвитку, що були прийнятi в 2015 роцi ООН. В 2019 роцi в Указi Президента йшлося про те, що цiлi повиннi бути врахованi в держдокументах, програмах, проєктах. Наразi ми працюємо на те, щоб цю концепцiю зробити виваженою, логiчною.

 

Кор: Яка тема цьогорiчного та наступного фестивалiв?

Н.Д: Я не буду розсекречувати тематику наступного фестивалю, її директорка Центру дитячої та юнацької творчостi Ганна Суркова оголосить на закриттi цьогорiчного фестивалю. Це також наша традицiя – робити такий сюрприз. Наступна концепцiя матиме своїх прихильникiв, але вона теж спрямована на те, що розвиток Землi – це процвiтання Землi.

Цілі сталого розвитку – це маршрутна карта для керiвництва всiх держав свiту, щоб вийти на новий рiвень процвiтання землi i забезпечення процвiтання її мешканцям. А цьогорiчна тема – “Здоров’я людства-вiдповiдальнiсть кожного”.

Коли працюємо над темами, я оформлюю лiтературну складову, щоб тема була не “суха”, а з лiтературним наповненням, аби це було спiвзвучно i зрозумiло дiтям.

Кор: Розкажiть про номiнацiї фестивалю

Н.Д: В нас щороку є номiнацiя “Громадська думка” – в якiй беруть участь парламенти дiтей, громадськi органiзацiї, якi обговорюють цi теми безпосередньо пiд час номiнацiї. Є “Художня номiнацiя”. У цьому роцi їх двi: “Художнє слово” i “Вокальна номiнацiя”. I ми робили по черзi “Декоративно-Прикладне” i  “Образотворче мистецтво”, в цьому роцi у нас i те й iнше. Ми хвилювалися, що буде мало учасникiв, але маємо бiльше 1000 по цих двох напрямках.

Кор: Як вiдбувається фестиваль зараз, адже ранiше все проходило на великих сценiчних майданчиках, а у вiртуальному просторi менше можливостей?

Н.Д: Зараз у нас все проходить ще масштабнiше. Цього року представленi 24 регiони України, це 1700 учасникiв. Демонстрацiя вiдбуватиметься в ютубi. Будуть розміщенi в широкому доступi результати по кожнiй номiнацiї. Ми зробили таку форму, як арт-простiр, де будуть представленi виступи найкращих учасникiв номiнацiй. Оцiнювання буде проводитися по кiлькостi переглядiв, коментарiв та вподобайок.

Кор: Як творчi гуртки беруть участь в онлайн-фестивалi?

Н.Д: Присилають свої роботи, відзнятi на вiдео, методисти розподiляють їх по вiковим категорiям. Коли йде мова про очні тури – в нас є обмеження, щодо поселення, адже в мiстi практично немає iнфраструктури для розселення дітей з інших міст. I по-друге це кошти: не кожна родина може профiнансувати поїздку дитини. А сидiти бiля компьютера чи телефона i спiлкуватися можна з будь-якого кiнця земної кулi. В минулому роцi ми це все побачили i вiдчули. Це iнший формат, що розширює можливостi.

Кор: Скiльки дiтей з 1996 року взяли участь у Фестивалi?

Н.Д: За нашими пiдрахунками, разом з цим роком, близько 10 000 тисяч дiтей.

Можемо додати, що за масштабним дiйством Фестивалю стоїть величезна праця творчого колективу Кiровоградського обласного Центру дитячої та юнацької творчостi.

Фестиваль до “Дня Землi” стартує в онлайн-режимі  вже у вiвторок, 20 квiтня. За його перебiгом можна спостерiгати на сторiнці ЦДЮТ у мережі Facebook.

Спілкувалася Альона Шендеровська

“Ми формуємо в дiтей планетарне мислення” – Про Всеукраїнський фестиваль до Дня Землi на Кіровоградщині
3 голос[ів]

Посівний матеріал, ЗЗР, мікро та мінеральні добрива від Агроімпульс

Коментарі

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований