12 липня 2020, неділя

На Кiровоградщинi двi громади планують змiнити принципи роботи шкiл

Новоукраїнська i Тишкiвська ОТГ готують освiтнi заклади до переходу на фiнансову автономiю, а Кiровоградський обласний iнститут пiслядипломної педагогiчної освiти iменi Василя Сухомлинського запровадить спецiалiзоване навчання для директорiв шкiл, керiвникiв органiв управлiння освiтою райдержадмiнiстрацiй з питань впровадження фiнансової автономiї шкiл.

Це допоможе освiтнiм закладам залучати бiльше ресурсiв для покращення якостi своїх послуг, а директорам мати бiльше знань i повноважень в управлiннi закладами. Таким є результати пiврiчного проєкту “Реформа освiти пiд громадським контролем”, який реалiзовувала КОО ВГО “Асоцiацiя сприяння самоорганiзацiї населення”, iнформує Златопiль.

Йти шляхом розширення можливостей для освiтнiх закладiв через впровадження фiнансової автономiї – стратегiчний план для галузi освiти всiєї Кiровоградщини, адже в рамках проєкту Кiровоградська ОДА, обласне управлiння освiти, науки, молодi та спорту та команда КОО ВГО “АССН” стали партнерами у  втiленнi фiнансового розвитку шкiл та пiдготовцi освiтян до роботи за новими принципами. Нинi виконавчi комiтети мiських рад мiст обласного значення, мiських, селищних, сiльських рад ОТГ розглядають можливiсть впровадження фiнансової автономiї шкiл та започаткування ефективної роботи пiклувальних (наглядових) рад на своїх територiях. Тишкiвська ОТГ, яка стала учасницею проєкту, проводить оптимiзацiю своєї мережi закладiв i працює над нормативною базою для впровадження фiнавтономiї.  Новоукраїнська ОТГ за результатами консультацiй, отриманих в рамках спiвпрацi з КОО ВГО “АССН”, планує прийняти рiшення про впровадження фiнансової автономiї та створення таких рад вже у липнi.

На шляху змiн принципiв роботи навчальних закладiв освiтянам та батькiвськiй спiльнотi тепер допомагатиму розроблений командою КОО ВГО “АССН” посiбник “Запровадження фiнансової автономiї шкiл: аналiз законодавства та практичнi iнструменти реалiзацiї”.

Вiн мiстить оцiнку нормативно-правових актiв загальнонацiонального та мiсцевого рiвнiв (й ОТГ зокрема), якi дають можливiсть школам запровадити ефективну фiнансову автономiю, типовi положення, якi регулюватимуть роботу пiклувальних (наглядових рад), iнструменти, що допоможуть проаналiзувати ситуацiю щодо автономiзацiї закладiв освiти в громадах та запропонувати змiни до принципiв їхньої дiяльностi. Посiбник є у вiльному доступi, його можна завантажити за посиланням

Крiм того команда органiзацiї розробила серiю iнфографiк, якi доступно пояснюють переваги i ризики впровадження фiнансової автономiї закладiв та створення пiклувальних рад. Їх можна знайти на сторiнцi органiзацiї у Facebook

На Кiровоградщинi двi громади планують змiнити принципи роботи шкiл
1 голос[ів]

elflora

Коментарі

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований