10 грудня 2019, вівторок

Стало вiдомо, яку зарплату отримуватимуть освiтяни Кiровоградщини у 2019 роцi

Оклади та ставки заробiтної плати освiтян у 2019 роцi скрадатимуться iз кiлькох показникiв.

Про це повiдомляє EconomistUA, iнформує Златопiль.

Розмiри посадових окладiв та ставок заробiтної плати працiвникiв закладiв i установ освiти визначаються, виходячи:

  • з величини тарифних коефiцiєнтiв за вiдповiдними тарифними розрядами ЄТС вiдповiдно до постанови КМУ вiд 30.08.2002 № 12988;
  • розмiру посадового окладу працiвника I тарифного розряду, який встановлюється на рiвнi прожиткового мiнiмуму працездатних осiб на 1 сiчня кожного року вiдповiдно до постанови КМУ вiд 28.12.2016 № 1037;
  • з урахуванням їх пiдвищення для педагогiчних працiвникiв, якi оплачуються за рахунок освiтньої субвенцiї, на 10% вiдповiдно до постанови КМУ вiд 11.01.2018 № 22 та на 11% – для науково-педагогiчних працiвникiв, вiдповiдно до прийнятої КМУ постанови 18 грудня 2018 року.

Працiвникам, чиї оклади нижчi вiд розмiру мiнiмальної заробiтної плати, здiйснюється доплата до її рiвня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Скoрoчення рoбoчoгo тижня призвoдить дo підвищення прoдуктивнoсті персoналу (ВІДЕO)

При обчисленнi розмiру доплати не враховуються: доплати за роботу в несприятливих умовах працi та пiдвищеного ризику для здоров’я; за роботу в нiчний та надурочний час; премiї до святкових i ювiлейних дат.

Розмiри посадових окладiв за тарифними розрядами Єдиної тарифної сiтки у 2019 роцi

Стало вiдомо, яку зарплату отримуватимуть освiтяни Кiровоградщини у 2019 роцi
Оцінити цей запис

ambit

Коментарі

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований