27 лютого 2021, субота

Ситуацiя з онлайн-бiзнесом: як заробляють грошi в iнтеренетi

У новому опитуваннi понад тисяча власникiв онлайн-бiзнесiв розповiли про переваги своєї справи, про вплив карантину та про плани. 4% пiдприємцiв на OLX вiдкрили магазин пiд час карантину. В онлайн-продажi найчастiше йдуть, щоб отримувати додатковий дохiд i працювати з будь-якої точки. 29% вважають, що в Українi легко вести бiзнес прозоро.

Таку iнформацiю сайту Златопiль повiдомили на OLX.

За результатами дослiдження склали портрет середньостатистичного онлайн-пiдприємця. Це чоловiк 25-44 рокiв. Загалом йому вистачає грошей, але для комфортного життя цього замало — тому понад 5 рокiв тому вiн вирiшив продавати товари/послуги в iнтернетi.

Свiй бiзнес: з ким i навiщо

У половинi випадкiв (51%) онлайн-продавцi — засновники бiзнесу, що працюють самостiйно. У 22% є партнер/и, у 21% — штат до 10 осiб, а у 6% — вiд 10 спiвробiтникiв.

Якщо порiвнювати чоловiкiв i жiнок, то серед перших бiльше тих, хто управляє магазином самостiйно (52% vs 49%), та тих, у кого маленький штат (24% vs 16%). Жiнки-пiдприємицi частiше працюють з партнером/ами (28% vs 20%) та з 10+ спiвробiтниками (6% vs 4%).

Третина респондентiв в онлайн-продажах довше 5 рокiв. 15% — менше нiж рiк, причому 4% з них вiдкрили магазин саме пiд час карантину. Трiйка сфер, в яких найчастiше ведуть свою справу на OLX, — Бiзнес i послуги (25%), Нерухомiсть (24%), Дiм i сад (19%).

Основною причиною найчастiше називають бажання заробляти бiльше грошей (37%). На другому мiсцi (19%) — можливiсть працювати з будь-якої точки. Водночас для жiнок гнучкiсть важливiша — 22% vs 17%. Також 11% жiнок вiдзначили, що їхнiй основний мотив — це життєвi обставини, що не дозволяють знайти роботу на повний робочий день. Серед чоловiкiв схожа ситуацiя лише у 5%.

Заробiток додаткових коштiв актуальнiший для чоловiкiв — 38% vs 30%. Ще одна важлива причина продавати онлайн для них — можливiсть поєднувати постiйну роботу та бiзнес в iнтернетi — 10% vs 7%.

Реклама важлива

89% купують рекламу для просування своїх товарiв, причому 50% всiх опитаних роблять це регулярно. Понад половина (56%) впевненi, що платнi рекламнi послуги допомагають просувати бiзнес i збiльшувати дохiд. Тi ж 56% готовi вкладати в рекламу на платформi до 5% прибутку, майже чверть респондентiв — вiд 5% до 10%, а кожен десятий не проти видiляти на просування вiд 10%.

E-commerce i карантин

Попри пандемiю 74% опитаних пiдприємцiв будують плани. Так, 45% респондентiв у найближчi пiв року хочуть нарощувати темпи та значно збiльшувати обсяги продажiв. 11% також продаватимуть бiльше товарiв, однак їхнi плани менш грандiознi. Отримати бажане збираються переважно новими товарами/послугами (61%) та додатковим вкладенням у рекламу (50%).

Майже 4% бачать перспективу в тому, аби змiнити чи додати напрямок, — хочуть спробувати щось нове (50%) й адаптуються пiд потреби покупцiв (50%).

Ситуацiя з онлайн-бiзнесом в Українi

Третина пiдприємцiв вважають, що розвивати онлайн-бiзнес в Українi пiд час карантину легко, а 44% важко вiдповiсти на запитання.

Понад половина впевненi, що для розвитку справи не обмежитись однiєю лише присутнiстю в iнтернетi, на противагу їм 17% вiрять, що можна бути успiшним i без вiдкриття фiзичного магазину.

Головними труднощами в e-commerce називають високу конкуренцiю (61%). Також скаржаться на те, що важко знаходити й утримувати клiєнтiв (31%). Трохи менше третини (29%) респондентiв вважають, що в Українi легко вести малий i середнiй бiзнес прозоро, майже 44% з ними не згоднi.

Ситуацiя з онлайн-бiзнесом: як заробляють грошi в iнтеренетi
Оцінити цей запис

elflora

Коментарі

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований