18 жовтня 2019, п’ятниця

Викладачi кропивницького вишу повернулися зi стажування у польському унiверситетi (ФОТО)

Група з десяти викладачiв чотирьох кафедр Центральноукраїнського нацiонального технiчного унiверситету завершила двохмiсячне стажування в Унiверситетi соцiальних та економiчних наук в мiстi Пшеворськ, Польща (Wyzsza Szkola Spoleczno-Gospodarcza w Przeworsku).

Про це повiдомляється на сайтi ЦНТУ, iнформує Златопiль.

Програма стажування – “Сучасний унiверситет в системi європейської освiти: методи навчання, науково-педагогiчний розвиток, дистанцiйна освiта та iнтернацiоналiзацiя навчального процесу”. Також на минулому тижнi, пiд час перебування в Пшеворську делегацiї нашого навчального закладу, було пiдписано угоду про спiвпрацю мiж ЦНТУ та WSSG.

Програма стажування складалась з двох частин. Перша – дистанцiйне вивчення методичної лiтератури за вищезазначеною тематикою (для цього всi учасники стажування вiд ЦНТУ отримали особистi облiковi записи та паролi доступу до електронної бiблiотеки та moodle-системи дистанцiйного навчання WSSG), друга частина – лекцiї вiд викладачiв Унiверситету соцiальних та економiчних наук безпосередньо в аудиторiях навчального закладу в мiстi Пшеворськ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Кірoвoградщині впрoваджують важливий прoект

Як розповiла iнiцiатор стажування, старший викладач кафедри загального землеробства Катерина Васильковська, лекцiї в польському унiверситетi читались майже весь робочий тиждень. Навiть у день приїзду групи стажистiв ЦНТУ до Пшеворська заняття тривали до десятої години вечора. Читали лекцiї викладачi WSSG, серед яких був й наш спiввiтчизник, професор, доктор економiчних наук Iгор Брiтченко, який вже декiлька рокiв працює в Унiверситетi соцiальних та економiчних наук мiста Пшеворськ.

Блоки навчального курсу програми стажування “Сучасний унiверситет в системi європейської освiти…”:

“Болонський процес в системi розвитку вищої освiти в країнах ЄС”;

“Iнновацiйнi методи та технологiї в освiтньому процесi, iнтеграцiя науки та практики”;

“Науково-педагогiчний розвиток та пiдвищення квалiфiкацiї викладачiв”;

“Дистанцiйнi технологiї навчання у вищiй освiтi”;

“Iнтернацiоналiзацiя навчального процесу та академiчна мобiльнiсть викладачiв та студентiв: польсько-британський досвiд Wyzsza Szkola Spoleczno-Gospodarcza”;

“Управлiння знаннями як iнновацiйна стратегiя управлiння та прогнозування розвитку вищої агротехнiчної та агрономiчної освiти”.

Знаходячись у мiстi Пшеворськ в Унiверситетi соцiальних та економiчних наук викладачi й науковцi Центральноукраїнського нацiонального технiчного унiверситету також мали зустрiчi з представниками керiвництва WSSG, в ходi яких було пiдписано текст (укладеної заздалегiдь) угоди про спiвробiтництво мiж ЦНТУ та WSSG.

Угода передбачає спiвпрацю навчальних закладiв у сферi науково-технiчного та культурного розвитку та iнтеграцiї науки, взаємний обмiн iнформацiєю щодо загального i фахового навчання тощо.

Викладачi кропивницького вишу повернулися зi стажування у польському унiверситетi (ФОТО)
Оцінити цей запис

ambit

Коментарі

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований