24 січня 2022, понеділок

Кропивницька школярка розповiла про своє цiкаве дослiдження (ФОТО)

Школярка з Кропивницького дослiдила наявнiсть концентрацiї спор цвiлевих грибiв у повiтрi житлових помешкань мiстян, iнформує.

Про цiкавий дослiдницький екологiчний проєкт десятикласницi НВО «Мрiя»  Тетяни Клюконос  розповiдає  його наукова керiвниця вчителька бiологiї Людмила Iшуткiна, iнформує Златопiль.

–  Приємно, що моя учениця з її любов’ю до предмета пристала на  пропозицiю створити  свiй перший екологiчний  проєкт  iз назвою «Концентрацiя спор мiмроскопiчних грибiв у повiтрi житлових помешкань та їх вплив на побут i здоров’я  людини». Над його реалiзацiєю  працювала протягом листопада. За цей час  Тетяна провела велику дослiдницьку роботу, стосовно визначення концентрацiї спор цвiлевих грибiв у чотирьох кiмнатах однiєї квартири, умов її збiльшення, з’ясування приблизного видового складу спор, виявлення за допомогою статистичних даних осередкiв плiсняви в помешканнях мiстян, вивчення  впливу цвiлевих грибiв на здоров’я людини, кiмнатних рослин i тварин. Не забула авторка проєкту, зокрема, про  порiвняння спорiв цвiлевих грибiв iз Санiтарними нормами для людей з алергiєю, опитування  батькiв учнiв iз алергiєю, або тих, хто хворiє на бронхiт, встановила, як часто мешканцi здiйснюють вологе прибирання у своєму житлi, бо саме скупчення пилу є поживним середовищем для розвитку патогенних мiкроорганiзмiв.

– Якi методи дослiдження використовувалися  пiд час розробки  та реалiзацiї проєкту?

– Рiзнi. Серед них: математичний, порiвняльно-описовий, статистичний, метод дiаграм, а також свiтлова мiкрооскопiя, культуральне дослiдження мiкроорганiзмiв, опитування батькiв, вчителiв, мiстян.

До нашої розмови пiдключається авторка свого першого екологiчного проєкту Тетяна Клюконос.

– Колонiї грибiв я вирощувала на спецiальному поживному середовищi – кукурудзяному агарi у чашках Пертi, а потiм рахувала їхню кiлькiсть. Мiкробне число спор грибкiв у кiмнатах, за винятком кухнi, не перевищувало встановлений показник санiтарних норм, але для людей з алергiєю такi концентрацiї перевищують норми у десятки разiв.

Пiсля ознайомлення з додатковими джерелами iнформацiї дiзналася, що спори грибiв, якi заносяться в житло  разом iз повiтрям, предметами побуту, на взуттi та одязi людини,  шерстi домашнiх тварин  здатнi викликати рiзнi алергiчнi реакцiї, бронхiти, ринiти, бронхiальну астму тощо.  Є також група ризику, до якої включаються дiти, алергики, люди похилого вiку, а також особи iз слабкою iмунною системою. Серед причин  виникнення, зокрема,  бронхiальної астми фунгального походження (70 вiдсоткiв) є проживання у дитячому та юнацькому вiцi в примiщеннi на першому поверсi, у сирих, напiвпiдвальних примiщеннях, старому дерев’яному будинку, в квартирi з плiснявою у ваннiй  кiмнатi та на кухнi. Поява клiнiчних проявiв захворювання може бути пов’язаною також iз простудними захворюваннями, перiодичним виникненням бронхiту, частим застосуванням  антибактерiальних засобiв. Не слiд забувати, що астма може заявити про себе навiть через кiлька рокiв пiсля полiпшення умов проживання, а до появи клiнiчних проявiв зазначеного захворювання можливi частi простуднi захворювання, перiодичне виникнення бронхiту, i, як наслiдок часте застосування антибактерiальних засобiв. Грибковi захворювання можуть виникати у тварин та кiмнатних рослин, а поширення цвiлевих грибiв псує стiни житлових помешкань, меблi, предмети побуту. Встановлено, що проростанню плiсняви на меблях та стiнах сприяють надмiрна волога  та температура близько 20 0С, проблеми з вентиляцiєю та опаленням, скупчення пилу, нерегулярне вологе прибирання кiмнат.

– Тетяно, твоя вчителька, Людмила Анатолiївна, розповiдала менi про те, що у ходi  роботи над проєктом ви створили google-форму для батькiв учнiв та вчителiв НВО «Мрiя» iз включенням до неї запитань, якi стосувалися теми твого дослiдження. Знаю, що запропоновану форму  заповнили мешканцi близько 400 квартир та приватного сектору нашого мiста.

– Це правда. У ходi проведеного опитування було виявлено, що переважна частина респондентiв мешкає на перших поверхах, або у приватному секторi. Бiльше 30 % опитаних повiдомили про те, що в їхнiх оселях є осередки розростання плiсняви на меблях, стелi, пiдлозi та на  стiнах. Понад  40% родин  хворi на рiзного роду алергiю.  Ще 20% опитаних повiдомили про те, що дехто з  членiв  їхнiх родин часто хворiють на бронхiт. Тривожить те, що менше половини з опитаних вказали, що здiйснюють вологе прибирання у своїх оселях недостатньо часто (раз на тиждень або рiдше при нормi раз в 2-3 днi, аби концентрацiя патогенних мiкробiв не досягала критичного рiвня.

– Що можна побажати у такому випадку не лише мiстянам, а й жителям областi?

– На мою думку, i це головне, слiд дотримуватися розроблених  заходiв профiлактики алергiйних захворювань, якi  полягають у контролi вологостi повiтря, що  має становити 30-50%. Якщо вона вища 50%, то  необхiдно висушувати повiтря за допомогою електроприладiв, а якщо нижча 30% – зволожувати. Крiм того, слiд встановити регулярний контроль за вентиляцiєю примiщення, санiтарно-гiгiєнiчною обробкою примiщення з пiдвищеною вологiстю повiтря iз застосуванням побутових хiмiчних засобiв, своєчасним вологим прибиранням оселi та запобiганню появи великої кiлькостi пилу в примiщеннi.

– Тетяно, незабаром ти братимеш участь у II етапi Всеукраїнської шкiльної олiмпiади з екологiї, де презентуватимеш свiй проєкт. Побажай собi…

– Звичайно ж, перемоги, а ви тримайте за мене разом iз Людмилою Анатолiївною та моїми друзями, однокласниками «кулачки».

                                                                      Анатолiй Саржевський,

Фото надано Людмилою Iшуткiною

Кропивницька школярка розповiла про своє цiкаве дослiдження (ФОТО)
8 голос[ів]

Суши-бар Джан представляет! 💥  Самые большие и вкусные роллы в Кропивницком!

Коментарі

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований