16 жовтня 2019, середа

На Кіровоградщині зафіксували використання бюджетних ресурсів для передвиборчої агітації

Народний депутат iз Кiровоградщини Олесь Довгий  з депутатської групи «Воля народу» потрапив до списку народних обранцiв, щодо яких зафiксували найбiльше випадкiв непрямої дочасної агiтацiї з ймовiрним використанням бюджетних ресурсiв.

Про це розповiли представники ОПОРИ пiд час прес-конференцiї у Києвi сьогоднi, 5 грудня, передає Златопiль.

Спостерiгачi громадянської мережi ОПОРА зафiксували, що з червня по жовтень 2018 року Олесь Довгий 23 рази ймовiрно використовував бюджетнi ресурси у цiлях непрямої дочасної агiтацiї. Загалом за цей перiод у Кiровоградськiй областi зафiксували 26 випадкiв “пiару” полiтикiв на бюджетних проектах.

“Монiторинг проводився протягом червня – жовтня нинiшнього року. Загалом можна видiлити два основнi типи ймовiрного використання бюджетних ресурсiв у цiлях непрямої агiтацiї: публiчнi заходи та активнiсть у ЗМI й соцiальних мережах. Незначна частина випадкiв також пов’язана з офiцiйними iнтернет-ресурсами органiв влади чи публiчними сторiнками їхнiх посадових осiб. У бiльшостi випадкiв тематика заходiв стосувалася закладiв освiти, сфери ЖКГ, благоустрою та розвитку iнфраструктури”, – зазначила координаторка спостереження за виборами Громадянської мережi ОПОРА в Кiровоградськiй областi Зоя Лебiдь.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У чотирьох ОТГ Кiровоградщини зареєструвалися 306 кандидатiв

Громадянська мережа ОПОРА наголошує на важливостi змiни механiзму видiлення державних субвенцiй, на необхiдностi пiдвищення рiвня прозоростi та зрозумiлостi видiлення коштiв, а також на дотриманнi принципiв рiвномiрностi, системностi й прiоритетностi розподiлу бюджетних ресурсiв мiж рiзними регiонами України. Для цього ОПОРА пiдготувала ґрунтовнi рекомендацiї, що будуть надiсланi всiм зацiкавленим сторонам, у тому числi Кабiнету Мiнiстрiв України.

На Кіровоградщині зафіксували використання бюджетних ресурсів для передвиборчої агітації
Оцінити цей запис

ambit

Коментарі

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований