13 червня 2021, неділя

Як навеснi працювали нардепи з Кiровоградщини

Загалом народнi депутати з Кiровоградської областi пропустили майже 40% голосувань у парламентi навеснi 2021 року. Найбiльш дисциплiнованими був Юрiй Кузбит, а найчвстiше не приходить на засiдання позафракцiйний Олесь Довгий, який потрапив у загальноукраїнський рейтинг прогулiв голосувань, передає Златопіль.

Громадянська мережа ОПОРА проаналiзувала результати участi нардепiв з Кiровоградщини у голосуваннях, результати голосувань «проти лiнiї фракцiї» (включаючи голосування нардепiв врозрiз iз iншими представниками депутатської групи), кiлькiсть та тематику законодавчих iнiцiатив, а також виступи народних депутатiв пiд час пленарних засiдань.

У дослiдженнi враховувались результати роботи п’яти нардепiв-мажоритарникiв, якi були обранi в округах на Кiровоградщинi: Олександр Дануца (ОВО №99, фракцiя «Слуга народу»), Iгор Мурдiй (ОВО №100, фракцiя «Слуга народу»), Юрiй Кузбит (ОВО №101, фракцiя «Слуга народу»), Олесь Довгий (ОВО №102, позафракцiйний) та Олег Воронько (ОВО №103, фракцiя «Слуга народу»).

Як навеснi голосували нардепи з Кiровоградщини

Навеснi нинiшнього року п’ять народних депутатiв з Кiровоградської областi найчастiше утримувалися вiд голосування 3446 разiв (38,8%), а вiдсутнiми були 3413 разiв (38,4%). Пiд час голосування нардепи натискали кнопку «за» 1661 разiв (18,7%), «проти» 205 (2,3%) i «не голосували» 165 разiв (1,9%).

Серед народних обранцiв з Кiровоградської областi найчастiше голосували «за» Юрiй Кузбит 469 разiв (26,4%) та Iгор Мурдiй 444 разiв (26,9%). Олег Воронько пiдтримував iнiцiативу колег пiд час 420 голосувань (23,6%), а Олександр Дануца голосував «за» 326 разiв (18,3%). Найменше брав участь у голосуваннях i, вiдповiдно, найменше пiдтримував законопроєкти Олесь Довгий – 2 рази (0,1%).

Кнопку «проти» серед усiх мажоритарникiв з Кiровоградщини найчастiше натискав Юрiй Кузбит 186 разiв (10,5%). Зокрема, вiн не пiдтримував законопроєкти про внесення змiн до Земельного кодексу України та iнших законодавчих актiв. Iншi народнi обранцi нечасто голосують проти. Протягом весни 2021 року Олег Воронько 11 разiв (0,6%) не погоджувався з поданими закопроєктами,  а Олександр Дануца та Iгор Мурдiй вiдповiдно по 4 рази натискали кнопку «Проти», що складає 0,2%. Взагалi такi голосування вiдсутнi у нардепа Олесi Довгого.

Один iз найвищих показникiв серед нардепiв Кiровоградщини – це «утримався» вiд голосування. На цiй позицiї лiдирує Олег Воронько (54,3%). Вiд нього незначно вiдстають народнi обранцi Юрiй Кузбит (53,6%), Iгор Мурдiй (46,1%), Олександр Дануца (39,9 %). Жодного такого голосування немає на рахунку Олеся Довгого.

Позицiю не голосувати серед парламентарiв з Кiровоградщини найчастiше обирав Юрiй Кузбит (3,4%). «Не голосував» у 3,1% випадкiв Олександр Дануца, в Iгоря Мурдiй цей показник складає 1,8%, Олег Воронько – 0,7%, Олесь Довгий – 0,2%.

Найчастiше був вiдсутнiй пiд час пленарних засiдань Олесь Довгий, вiн пропустив 1772 голосувань (99,7%). У соцiальних мережах народний обранець написав: «Сучасний свiт диктує нам новi правила життя. Тож декiлька мiсяцiв тому, пiсля народження сина, я свiдомо прийняв рiшення пiти у неофiцiйний «декрет» i написав заяву на вiдпустку за власний рахунок, яку погодив голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Це i є причиною моєї вiдсутностi у сесiйнiй залi та на голосуваннях».

Пiд час 684 голосувань був вiдсутнiм Олександр Дануца (38,5%), а Iгор Мурдiй не прийшов на 478 голосувань (26,9%). Найменше були вiдсутнiми пiд час сесiй Олег Воронько  вiдповiдно 370 голосувань (20,8%) та Юрiй Кузбит – 109 голосувань  (6,1%).

Дисциплiна чи особистий вибiр: хто з кiровоградських нардепiв голосує проти лiнiї фракцiї

За допомогою сервiсу Rada4you.org Громадянська мережа ОПОРА визначила, що народнi обранцi з Кiровоградщини нечасто голосують всупереч голосуванню їхнiх фракцiй та груп. Найвищий показник у Iгоря Мурдiя – 14%.

При визначеннi вiдсотка голосувань «проти лiнiї фракцiї» (депутатської групи) враховувались результати голосувань народних депутатiв за увесь перiод роботи Ради IX скликання. Методологiя веб-платформи «Вони голосують для тебе (Rada4you)» передбачає, що за умови, коли бiльше 50% членiв фракцiї проголосували «За» щодо певного законопроекту, голосування окремого депутата «Проти», «Утримався» чи «Не голосував» вважається голосуванням «проти лiнiї фракцiї». При цьому голосування, пiд час яких депутат був вiдсутнiй, не враховуються. До цих пiдрахункiв не брався показник Олеся Довгого, оскiльки наразi вiн не є членом жодної фракцiї чи групи.

Олег Воронько не пiдтримав фракцiю «Слуга народу» у 13%, Олександр Дануца – в 10,4%, а Юрiй Кузбит не знайшов спiльної мови з однопартiйцями в 9%.

Робота нардепiв з Кiровоградщини: виступи та законопроєкти

Жодного законопроєкту з 1 березня по 31 травня не зареєстрував Олег Воронько. Четверо нардепiв з Кiровоградської областi стали авторами чи спiвавторами 14 зареєстрованих законодавчих iнiцiатив.

Юрiй Кузбит став спiвавтором 6 законопроєктiв. Наразi один iз них вже став законом, iншi – чотири законодавчi змiни опрацювуються, а один законопроєкт очiкує розгляду.

Олександр Дануца подав один власний закопроєкт. Поданi законодавчi iнiцiативи стосувалися внесення змiн до Кримiнального кодексу  щодо забезпечення гармонiзацiї кримiнального законодавства з положеннями мiжнародного права в частинi регулювання кримiнальної вiдповiдальностi за торгiвлю людьми. Вiн також став спiвавтором 3 законодавчих iнiцiатив. Всi 4 знаходяться на стадiї опрацювання.

Олесь Довгий став спiвавтором трьох законопроєктiв. Iз яких два знаходяться на опрацюваннi, а один – очiкує розгляду.

Спiвавтором одного законопроєкту став Iгор Мурдiй. Закопроєкт наразi знаходиться на опрацюваннi у Верховнiй Радi України.

Чотири народнi депутати з Кiровоградщини Олег Воронько, Iгор Мурдiй, Юрiй Кузбит та Олесь Довгий з 1 березня по 31 травня 2021 року жодного разу не виступали пiд час пленарних засiдань Верховної Ради України. Олександр Дануца 4 рази брав слово пiд час сесiй Ради. Загальна тривалiсть його виступу 6 хвилин 3 секунди. Виступи Олександра Дануци стосувалися проєктiв закону: «Про обiг цивiльної вогнепальної зброї та бойових припасiв до неї», «Про внесення змiн до частини 5 статтi 45 Закону України «Про запобiгання корупцiї» щодо усунення невизначеностi обов’язкiв членiв органiв адвокатського самоврядування стосовно заповнення та подання декларацiй осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування», «Про звiльнення Криклiя Владислава Артуровича з посади Мiнiстра iнфраструктури України» тощо.

Галузевий розвиток та економiчна полiтика – найпоширенiшi теми законопроєктiв нардепiв з Кiровоградщини

Пiдготовленi протягом весни 2021 року народними депутатами з Кiровоградщини законодавчi iнiцiативи стосуються рiзної тематики. Наприклад: галузевого розвитку, економiчної полiтики, державного будiвництва, а також правової полiтики.

Найчастiше парламентарi з Кiровоградщини ставали спiвавторами законопроєктiв, якi стосувалися питань галузевого розвитку та економiчної полiтики. Законодавчi iнiцiативи щодо галузевого розвитку подавав Юрiй Кузбит (3 законопроєкти), Олександр Дануца (1 законопроєкт). Тодi як питання економiчної полiтики хвилюють Олеся Довгого, Юрiя Кузбита та Олександра Дануцу.

Крiм того, Олександр Дануца подавав законопроєкти, якi стосуються державного будiвництва, правової полiтик.

Народнi обранцi з Кiровоградщини навеснi нинiшнього року не були активними пiд час сесiйних засiдань Верховної Ради України. Зокрема, чотири народних обранцiв жодного разу не виступали пiд час пленарних засiдань. Також депутати не активно подавали законопроєкти i частiше ставали спiвавторами, а нiж авторами законодавчих змiн.

Як навеснi працювали нардепи з Кiровоградщини
Оцінити цей запис

Посівний матеріал, ЗЗР, мікро та мінеральні добрива від Агроімпульс

Коментарі

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований