26 лютого 2021, п’ятниця

Якi рекорди встановила Кiровоградщина у 2020 роцi (IНФОГРАФIКА)

Кожна область України встановила свої рекорди. Якась дорогами, а якась високим рiвнем медицини. Кiровоградська область теж вiдзначилася в аналiтицi Слова i Дiла, iнформує Златопiль.

Кiровоградська область створила найбiльшу кiлькiсть опорних шкiл – 80 навчальних закладiв.

Також область вiдзначилася найменшою кiлькiстю зафiксованих випадкiв захворювання на COVID-19 – 8 234 особи (станом на 29 грудня 2020 року) та найменшою кiлькiстю летальних випадкiв вiд COVID-19 (244 особи).

Якi досягнення мають iншi областi – далi в iнфографiцi.

Вiнницька область. Якщо у минулi роки область очолювала рейтинг регiонiв, де найлегше вести бiзнес, а також була попереду за кiлькiстю пiдписаних декларацiй iз сiмейним лiкарем, то в 2020 роцi найбiльш разючi досягнення зафiксували в агросферi, що теж немало, адже ця галузь найбiльш динамiчно розвивається в Українi попри економiчну кризу та кризу через коронавiрус.

Саме на Вiнничинi зiбрали найбiльший урожай картоплi (1,9 млн т) та цукрового буряку (1,7 млн т).

У Волинськiй областi вже кiлька рокiв поспiль видiляються найбiльшi посiвнi Також Волинь стала лiдером секторального рейтингу євроiнтеграцiї «Євромапа України-2» у сферi «Комунiкацiя євроiнтеграцiї».

Днiпропетровська область посiла перше мiсце за обсягом капiтальних iнвестицiй, якi склали 35,1 млрд грн. Якщо розкинути цю суму на одну особу, то на кожного жителя областi припадає 11 тис. грн капiталовкладень.

Оскiльки область промислова, то не дивно, що на кiнець 2020 року вона має найбiльшi обсяги експорту товарiв (на 6,2 млрд грн).

Уже кiлька рокiв поспiль саме на Днiпропетровщинi зводять найбiльшу кiлькiсть домашнiх сонячних електростанцiй або домашнiх СЕС. Загалом в регiонi вже побудували 3 776 домашнiх сонячних станцiй.

Донецька область стала лiдером iз реалiзацiї державної програми «Велике будiвництво». Протягом року в областi побудовано та реконструйовано 5 дитсадкiв, 5 шкiл, 5 стадiонiв.

Житомирська область вiдзначилася в кiлькох напрямках. У регiонi зiбрали найбiльший урожай вiвса (97,9 тис. т) та гречки (18,3 тис. т). Також Житомирщина стала лiдером у секторальному рейтингу євроiнтеграцiї «Євромапа України-2» у сферi «Екологiчна та енергетична полiтика», набравши 32 бали з 49 можливих.

У Закарпатськiй областi вiдремонтовано найбiльше дорiг в рамках програми «Велике будiвництво». Загалом протягом року встигли вiдновити близько 300 км дорiг.

У Запорiзькiй областi зiбрали найбiльший урожай гороху – 120,2 тис. т.

Iвано-Франкiвська область стала лiдером за рiвнем забезпечення госпiтальної бази, який становить 21,2% забезпечення на 10 тис. населення. В умовах епiдемiї коронавiрусу такому показнику можуть позаздрити всi областi.

Київська область може похвалитися найбiльшою кiлькiстю новостворених мiсць у дитсадках. Мiносвiти повiдомило, що загалом в країнi вдалося створити 12 тис. 151 додаткових мiсць.

На Київщинi за рiк до садочка змогли пiти 2 тис. 745 малюкiв; у Києвi – 2 тис. 240; у Львiвськiй областi – 884; у Донецькiй – 802; у Харкiвськiй – 784; в Одеськiй областi – 705 дiтей.

Окрiм того Київська, Вiнницька та Львiвська областi стали лiдерами в Українi за вiдсотком мешканцiв, якi уже уклали декларацiї iз сiмейними лiкарями.

На Київщинi практично 9 iз 10 мешканцiв уже мають декларацiї iз сiмейними лiкарям – такий документ пiдписали 88,9% усiх мешканцiв областi.

У Луганськiй областi сталася найменша кiлькiсть ДТП – протягом року зафiксовано 792 випадки.

Львiвська область стала лiдером рейтингу євроiнтеграцiї «Євромапа України-2», набравши 228 балiв iз 342 можливих. Також область перемогла в конкурсi секторальної пiдтримки проєктiв регiонального розвитку, запропонувавши понад 70 проєктiв.

Крiм того, на Львiвщинi найкраще впоралися з освоєнням коштiв дотацiї на утримання корiв. Загалом 50 фермерських господарств отримали 6,5 млн грн на утримання 1 296 корiв.

Миколаївська область тiшить найбiльшим збором урожаю ячменю, який становив 838 тис. т.

Одеська область створила найбiльше об’єднаних територiальних громад – 91 ОТГ.

У регiонi протягом року компенсовано найбiльше кредитiв в рамках програми «Фiнансова пiдтримка заходiв в агропромисловому комплексi шляхом здешевлення кредитiв у 2020 року». Загалом позик компенсували на 91,6 млн грн.

Також область надала найбiльшi обсяги експортних послуг (на 197,2 млн грн).

Полтавська область вiдзначилася тим, що виробила найбiльше молока – 681,3 тис. т.

Рiвненська область стала лiдером в опрацюваннi звернень громадян щодо COVID-19 за єдиним всеукраїнським номером 0-800-60-20-19. Переважну бiльшiсть дзвiнкiв скеровують до обладмiнiстрацiй, де вже надають детальну вiдповiдь кожному, хто зателефонував.

Найчастiше люди цiкавилися, де можна пройти дiагностику та зробити тест. Також запитували про амбулаторне лiкування, алгоритм проходження самоiзоляцiї, пiдписання декларацiй з лiкарями первинної ланки.

Сумська область встановила аграрнi рекорди – iндекс сiльськогосподарської продукцiї в регiонi за пiдсумками сiчня-листопада 2020 року склав 103,6% до вiдповiдного перiоду попереднього року. Теж саме стосується показникiв в сiльськогосподарських пiдприємствах областi – 104,9% та господарствах населення – 99,2%.

У Тернопiльськiй областi зафiксували найшвидшi термiни проведення тестування на наявнiсть COVID-19. Середня тривалiсть тестування становить 0,8 дня.

Харкiвська область стала лiдером з освоєння коштiв Дорожнього фонду (96,2%), i як наслiдок, протягом року в регiонi найбiльше дорiг було введено в експлуатацiю. Йдеться про 261,6 км оновлених шляхiв.

Також в областi зiбрали найбiльший урожай пшеницi – 2,7 млн т.

Херсонська область традицiйно отримала найбiльший врожай овочiв (1,2 млн т) та рису (37,9 тис. т).

Хмельницька область встановила рекорд iз найбiльших посiвних площ пiд сою (131,5 тис. га) та квасолю (6,4 тис. га).

У Чернiвецькiй областi найпунктуальнiше платять зарплату. Станом на 29 грудня 2020 року заборгованiсть становила 3,9 млн грн., що є найнижчим показником по країнi.

Чернiгiвська область зiбрала найбiльший урожай кукурудзи – 3,9 млн т.

Черкаська область стала першою серед iнших регiонiв, де розробили ландшафтне планування територiй для їхнього вiдновлення. Йдеться про розрахунок балансу мiж економiчним впливом людини на довкiлля та його збереженням.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Час праці й планування: чого чекати жителям Кіровоградщини від 2021 року

Якi рекорди встановила Кiровоградщина у 2020 роцi (IНФОГРАФIКА)
Оцінити цей запис

elflora

Коментарі

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований