23 серпня 2019, п’ятниця

Жителям Кiровоградщини перерахували пенсiї

З сiчня поточного року перерахували та збiльшили poзмiр пенсiй майже 49 тисячам пенсiонерiв.

Про це повiдомляє прес-служба ОДА, iнформує Златопiль.

Виплати збiльшили пенсiонерам, якi досягли 65 рокiв та мають необхiдний страховий стаж. Так, у березнi перерахували пенсiї 537 працiвникам льотно-випробного складу цивiльної авiацiї та 12 тис. пенсiонерам силових структур та вiдомств.

У квiтнi зробили перерахунок майже для 66 тис. осiб, якi пiсля призначення пенсiй продовжували працювати та не зверталися за перерахунком. 24 тисячам осiб у липнi збiльшили розмiр пенсiї у зв’язку зi збiльшенням розмiру прожиткового мiнiмуму.

Черговий перерахунок пенсiй провели 1 грудня поточного року. У зв’язку iз змiною прожиткового мiнiмуму новi виплати отримають 243 тис. пенсiонерiв (87% вiд загальної кiлькостi). Перерахували тi пенсiї i надбавки, якi пов’язанi з розмiром прожиткового мiнiмуму. Збiльшили мiнiмальнi розмiри пенсiй за вiком, по iнвалiдностi, у зв’язку з втратою годувальника, мiнiмальнi пенсiї iнвалiдiв вiйни, учасникiв бойових дiй, чорнобильцiв, шахтарiв, перерахували надбавки до пенсiй iнвалiдам вiйни, учасникам бойових дiй, пенсiї за особливi заслуги перед Україною. Також пiдвищили мiнiмальнi розмiри пенсiї вiйськовослужбовцям та членам їх сiмей, якi отримують пенсiю по “вiйськовому” закону.

Перерахунку не пiдлягали пенсiї працюючих пенсiонерiв, оскiльки такий перерахунок проводиться пiсля звiльнення пенсiонера з роботи.

За результатами перерахунку мiнiмальний розмiр пенсiї становить 1497 грн.

“Збiльшення прожиткового мiнiмуму на 62 грн не означає, що пенсiю всiм пенсiонерам збiльшили саме на цю суму. Пенсiя кожної людини залежить вiд її заробiтної плати i страхового стажу”,- повiдомили в прес-службi.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Кiровоградщинi боржникiв з алiментiв обмежили в можливостi виїзду за кордон

Станом на 1 грудня 2018 року середня пенсiя склала 2284 грн. Зокрема, цивiльнi пенсiонери отримують в середньому 2222 грн, вiйськовi – 3913 грн.

Жителям Кiровоградщини перерахували пенсiї
Оцінити цей запис

ambit

Коментарі

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований