20 вересня 2021, понеділок

Жителям Кiровоградщини розповiли хто має платити борги при розлученнi

Пiд час розлучення перед колишнiм чоловiком i дружиною деколи може постати питання не лише про подiл майна, але й про борги. Саме кредитнi зобов’язання, яких вони встигли набути, перебуваючи у шлюбi, часто стають каменем спотикання для них обидвох.

Про те, як може вiдбутися розподiл боргових зобов’язань мiж уже колишнiм подружжям, розповiдає директорка Стрийський мiсцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марiя Николаїшин, iнформує Златопiль.

За яких умов борги за кредитним договором одного з подружжя пiд час розлучення пiдлягають подiлу мiж уже колишнiм подружжям?

Є кiлька фундаментальних ознак, якi визначальнi та обов’язково враховуються пiд час розгляду такого питання. Для того, щоб ми могли зрозумiти, за яких умов борги за кредитним договором одного з подружжя пiд час розлучення пiдлягають подiлу мiж уже колишнiм подружжям, нам варто розпочати ще з того моменту, коли чоловiк та дружина проживали спiльно сiм’єю.

По-перше, кредитний договiр повинен бути укладений пiд час шлюбу. Якщо кредитний договiр укладений до шлюбу, тодi це кредитне зобов’язання залишається лише за тим iз подружжя, хто його уклав, навiть якщо чоловiк брав кредит на придбання помешкання, де згодом вiн проживав iз дружиною.

Далi ми з’ясовуємо, чи укладено цей договiр в iнтересах сiм’ї, а не у власних, не пов’язаних iз сiм’єю, iнтересах одного з подружжя. Ключовим критерiєм у даному випадку є iнтереси сiм’ї. У разi, якщо, скажiмо, чоловiк, уклавши вiдповiдний договiр, отримує кредит на лiкування дитини, тодi у дружини виникає зобов’язання щодо повернення цих коштiв разом iз чоловiком. Або ж дружина уклала договiр iпотеки для купiвлi помешкання, котре використовується як мiсце проживання подружжя, i це майно при розлученнi пiдлягатиме розподiлу. Адже частиною четвертою статтi 65 Сiмейного кодексу України передбачено, що договiр, укладений одним iз подружжя в iнтересах сiм’ї, створює обов’язки для другого з подружжя, якщо майно, одержане за договором, використане в iнтересах сiм’ї. Зазначу, що й Пленум Верховний Суд України у постановi вiд 27 грудня 2007 року № 11 «Про практику застосування судами законодавства при розглядi справ про право на шлюб, розiрвання шлюбу, визнання його недiйсним та подiл спiльного майна подружжя» висловив правову позицiю, яка полягає в тому, що при подiлi майна враховуються також борги подружжя та правовiдносини за зобов’язаннями, що виникли в iнтересах сiм’ї.

Однак, якщо грошовi кошти отриманi чоловiком чи дружиною для власних потреб, тодi таке боргове зобов’язання розподiлу не пiдлягає. Скажiмо, вiдомi факти, коли один iз подружжя брав кредит на купiвлю автомобiля для себе i продовжував ним користуватися пiсля розлучення. Тодi на тому з подружжя i залишається обов’язок сплатити кошти за таким кредитом.

I остання ознака: чи одержаний кредит використаний в iнтересах сiм’ї, а не у власних, не пов’язаних iз сiм’єю, iнтересах одного з подружжя? Бувають випадки, коли кредит взятий дружиною для будiвництва житлового будинку, але вiн був використаний як капiталовкладення для розвитку її власного пiдприємства, яке вона створила ще до замiжжя. Пiсля розлучення їй залишилося пiдприємство, i, звичайно, борги за цим кредитним договором. Як бачимо, кредит, взятий на будiвництво будинку, не був використаний за призначенням в iнтересах сiм’ї.

Яким чином можна себе захистити вiд проблем з розподiлом боргiв у майбутньому?

За спiльною згодою подружжя може пiдписати шлюбний договiр, у якому варто детально зазначити умови, що врегульовують майновi вiдносини мiж ними. Серед iнших пунктiв необхiдно прописати порядок користування грошовими коштами та визначити, кому з подружжя i в якому розмiрi може перейти борг по кредиту, iпотецi тощо. Окрiм того, може бути також вказана деталiзацiя виду кредитних зобов’язань. Скажiмо, якщо договiр кредиту був укладений з метою оплати послуг за навчання одного з подружжя, тодi зобов’язання щодо повернення грошових коштiв лягає на того, хто навчався. 

Як отримати безоплатну правову допомогу?

Ви можете:

  • звернутися до Кропивницького мiсцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Архiтектора Паученка, 64/53, оф. 109;
  • зателефонувати на безкоштовний номер системи надання безоплатної правової допомоги 0 800-213-103;
  • поставити питання в повiдомленнi на електронну адресу центру kropyvnytskyi1.kropyvnytskyi@legalaid.kr.ua;
  • поставити запитання в месенджер фейсбук-сторiнки системи БПД https://www.facebook.com/Kropyvnytskyi.1.Centre.BVPD/;
  • написати на електронну пошту найближчого мiсцевого центру (адреси можна дiзнатися на сайтi системи БПД https://www.legalaid.gov.ua/;
  • скористатися правничою вiкiпедiєю WikiLegalAid https://wiki.legalaid.gov.ua;
  • прочитати правову консультацiю на телеграм-каналi «Безоплатна правова допомога» https://t.me/ualegalaid.

 

Жителям Кiровоградщини розповiли хто має платити борги при розлученнi
Оцінити цей запис

Суши-бар Джан представляет! 💥  Самые большие и вкусные роллы в Кропивницком!

Коментарі

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований