20 жовтня 2021, середа

Жителям Кiровоградщини розповiли, як прописати дитину без згоди одного з батькiв

Здiйснити реєстрацiю мiсця проживання дитини без згоди батька – можливо! У цьому на власному досвiдi переконалася мешканка мiста Кропивницького, передає Златопіль.

До Кропивницького мiсцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернулася жiнка, яка не могла здiйснити реєстрацiю мiсця проживання дитини поруч з собою, оскiльки не мала згоди батька. Юристка Наталiя Цуцман ознайомилась з матерiалами справи та з’ясувала, що панi Юлiя є громадянкою України та зареєструвала шлюб з громадянином Росiйської Федерацiї, де i залишилася проживати. Вiд цього шлюбу мають малолiтню доньку. Подружжя тривалий час проживало разом, але згодом вiдносини мiж чоловiком та дружиною зiпсувалися, тому шлюб мiж ними було розiрвано.

Пiсля розлучення панi Юлiя разом з донькою приїхали на постiйне мiсце проживання до України. Жiнка хотiла зареєструвати мiсце проживання дитини поруч з собою, проте вiддiлом реєстрацiї мiсця проживання особи мiської ради мiста Кропивницького було вiдмовлено у вчиненнi реєстрацiї, оскiльки не було надано документа, який пiдтверджував згоду батька на здiйснення реєстрацiї мiсця проживання дитини поруч з матiр’ю.

Батько дитини участi у життi та вихованнi доньки не бере, номер мобiльного телефону змiнив. Тому отримати згоду батька на здiйснення реєстрацiї мiсця проживання дитини панi Юлiя не має можливостi.

Вiдсутнiсть реєстрацiї мiсця проживання малолiтньої дитини суперечить її iнтересам та суттєво обмежує реалiзацiю її прав i свобод.

Наталiя Цуцман склала позовну заяву про скасування рiшення та зобов’язання здiйснити реєстрацiю мiсця проживання малолiтньої дитини. Окрiм того, оскiльки панi Юлiя мала складне матерiальне становище на момент звернення до суду, юристка склала клопотання про звiльнення вiд сплати судового збору.

Ухвалою Кiровоградського окружного адмiнiстративного суду вiд 14.04.2021 року панi Юлiю звiльнено вiд сплати судового збору за подачу позову до суду (посилання на ухвалу https://reyestr.court.gov.ua/Review/96277463)

А вiдповiдно до рiшення Кiровоградського окружного адмiнiстративного суду вiд 28.05.2021 року позовнi вимоги задоволено в повному обсязi i вирiшено скасувати рiшення вiддiлу реєстрацiї мiсця проживання особи Мiської ради мiста Кропивницький вiд 16.02.2021 року про вiдмову у здiйсненнi реєстрацiї мiсця проживання малолiтньої та зобов’язати здiйснити реєстрацiю її мiсця проживання. (посилання на рiшення https://reyestr.court.gov.ua/Review/97437564)

Коментує юристка Кропивницького мiсцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталiя Цуцман:

У випадку, якщо батько не згоден на змiну мiсця проживання дитини, необхiдно:

  1. Звернутися до Центру надання адмiнiстративних послуг (далi – ЦНАП) iз заявою про реєстрацiю мiсця проживання дитини.
  2. Отримати вiдмову у зняттi з мiсця проживання та реєстрацiї мiсця проживання дитини.
  3. Звернутися з позовом до суду.

Не надаючи згоди на виписку та прописку дитини, батько (мати) тим самим порушує права дитини та права того з батькiв, з ким проживає дитина, на вiльний вибiр мiсця проживання. Згiдно з чинним цивiльним законодавством України мiсце проживання дитини має вiдповiдати мiсцю проживання батькiв, або одного з них.

Сiмейний кодекс зазначає, що мiсце проживання дитини визначається за домовленiстю батькiв. Згiдно iз ч. 2 ст. 161 Сiмейного кодексу України у випадку, якщо батьки не проживають разом, та не домовились iз ким саме буде проживати дитина – спiр мiж ними може вирiшуватися органом опiки та пiклування або судом.

Жителям Кiровоградщини розповiли, як прописати дитину без згоди одного з батькiв
Оцінити цей запис

Суши-бар Джан представляет! 💥  Самые большие и вкусные роллы в Кропивницком!

Коментарі

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований